Zaloguj Witaj na forum serwera Better Life Role Play! ::


Regulamin serwera
Temat został rozpoczęty przez Emily_Castillo, 2014-10-28, 17:21

Zamknięty przez: Henry_Devines
2014-11-05, 22:37

Emily_Castillo  Wysłany: 2014-10-28, 17:21   Regulamin serweraDołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Regulamin serwera


Wstęp
Better Life Role Play (BLRP) jest serwerem roleplay, co oznacza, że obowiązują na nim zasady związane z tym typem prowadzenia rozgrywki. Panują czasy współczesne. Miejscem na którym skupiamy swoją grę jest Los Santos. Jest to miasto możliwości i to Ty wybierasz po której stronie staniesz. Czy będzie to budowanie kariery zawodowej, nielegalne wyścigi i bójki, czy coś innego?

Kwestie ogólne
1. Niniejszy regulamin jest aktualnie obowiązującym spisem zasad panujących na serwerze Better Life Role Play (BLRP).
2. Wszystko, co zostało stworzone na serwerze Better Life Role Play (BLRP) i na jego forum, jest własnością administracji i nie może zostać wykorzystane bez jej zgody.
3. Regulamin jest zbiorem zasad pozwalającym określić rodzaj i wymiar kary za przewinienie - w większości przypadków nie określa on jej z góry.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja zasad należy do administracji oraz opiekunów Better Life Role Play (BLRP).
5. Zakup Punktów Premium to dobrowolna dotacja na rzecz serwera. Nie podlega ona zwrotowi. Kompletny regulamin usług Premium znajduje się pod adresem: http://blrp.pl/?page=regulamin_premium.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie.

Pojęcia
Roleplay (RP) to odwzorowanie prawdziwego życia w grze. Na serwerze odgrywamy prawdziwe życie, co oznacza, że kierujemy się zasadami takimi, jakimi byśmy się kierowali będąc faktycznie na miejscu postaci. Nasz serwer stara się unikać skrajności, czyli zarówno nie wymagamy idealnego odgrywania każdej akcji i każdego szczegółu jednakże nie zezwalamy na przesadzanie w drugą stronę, czyli odgrywanie byle jak, byle było oraz nagminne nieposzanowanie dla kluczowych zasad roleplay. Staramy się stworzyć miejsce dla każdego, niezależnie od tego czy jesteś zaawansowany czy początkujący w RP.
Character Kill (CK) jest uśmierceniem naszej postaci, co oznacza, że nie możemy już na niej grać. Po śmierci zostają stworzone zwłoki, które mogą zostać badane i pochowane. Możliwa jest zmiana personaliów postaci (maksymalnie 3 razy) w celu kontynuacji gry z tymi samymi statystykami.
Non roleplay (Non RP) jest zachowaniem nierealistycznym, niezgodnym z zasadami roleplay.
In Character (IC) – „w postaci” - to otoczenie naszej postaci, świat wewnątrz gry, bądź nawiązywanie do niego. Czat IC jest czatem głównym i na nim skupiamy się podczas rozgrywki na serwerze. Służy on głównie do porozumiewania się z innymi postaciami oraz opisywania czynności, a także do innych rzeczy, które są związane z grą oraz naszą postacią.
Out of Character (OOC) – „poza postacią” – jest przeciwieństwem IC. Jest to świat rzeczywisty.
Brutally Wounded (BW) to stan w którym nasza postać jest nieprzytomna, podczas którego nie mamy możliwości poruszania się.
Admin Jail (AJ) - tutaj trafiają wszystkie osoby łamiące regulamin. Mało przyjemne miejsce. Ciemno, ponuro, nudno. Lepiej tam nie trafiać.
Czystka – jest to kara, która polega na usunięciu postaci: pieniędzy, pojazdów, domu, biznesu. Przynależności postaci są wybierane do usunięcia w zależności od rodzaju i stopnia przewinienia.
Panel Gracza – miejsce na stronie głównej serwera, które służy do obsługi kont Użytkowników. W Panelu Gracza Użytkownicy mogą na przykład sprawdzić statystyki swoje i swoich postaci, a także nadane kary. Panel Gracza jest dostępny pod adresem: http://blrp.pl/?page=panel. Logujemy się do niego za tak samo, jak na serwer.
Komendy /me i /do - są to dwie podstawowe komendy wykorzystywane na serwerach roleplay w celu opisywania wykonywanych przez postać czynności oraz jej otoczenia.
/me - Wykorzystywana jest do opisywania przez Użytkowników działań, które wykonuje ich postać, a których nie można pokazać animacją. Przykład użycia: /me spogląda na zegarek.
/do - Podstawowym zastosowaniem komendy /do jest używane jej do opisywania aktualnego stanu swojej postaci, otoczenia, pojazdu bądź przebiegu akcji jaka miała miejsce. Komenda wykorzystywana jest również do pytania się pobliskich osób o stan otoczenia, stan ich postaci, lub pojazdów. Przykład użycia: /do Czy na ciele Marcusa można zauważyć jakieś rany?
Drive-By - otwarcie ognia w stronę wrogiej organizacji z jadącego pojazdu.
Brawl (bijatyka) - wkroczenie na teren wrogiej organizacji (często w przewadze liczebnej) i rozpoczęcie bójki. Podczas brawlu nie używa się broni palnej.
Rush - brawl z użyciem broni palnej.
Shootout - zorganizowana akcja polegająca na odstrzeleniu określonego członka grupy. W przypadku pomyślnego shootoutu zadaniem grupy jest jak najszybsza ucieczka z miejsca zbrodni.

Zabronione zachowania
Metagaming (MG) to wykorzystywanie informacji uzyskanych drogą OOC w grze IC. Przykłady: korzystanie z prywatnych wiadomości w celu umówienia się na spotkanie; wykorzystywanie komunikatorów do prośby o ratunek dla swojej postaci; wykorzystanie nazw nad postaciami w celu poznania ich imienia i nazwiska.
Deathmatch (DM) – zabijanie bądź bicie osób bez powodu oraz odegrania, najczęściej masowo.
Powergaming (PG) to zmuszanie innych osób do odegrania określonej akcji role play. Przykład: /me łamię rękę Wilsona. Prawidłowym odegraniem powinno być /me próbuje złamać rękę Wilsonowi – daje to szansę drugiej osobie, w tym przypadku Wilsonowi, na obronę. Nie można wykonywać akcji kończących się potencjalną śmiercią drugiej osoby, np. „/me strzela Wilsonowi w głowę” – nie napisaliśmy, że umiera, jednak strzały w głowę tak się kończą.
Bunny Hopping, Bike Bunny Hopping (BH, BBH) to ciągłe, nienaturalne skakanie (pieszo lub na rowerze) często po samochodach lub po innych graczach.
Ninja Jacking (NJ) – wyrzucanie ludzi z pojazdów bez odegrania akcji roleplay, bądź wyraźnego powodu IC.
Revenge Kill (RK) – zabijanie z zemsty. Działa na zasadzie „on mnie zabił – muszę mu oddać”. Jako RK zaliczane jest celowe tworzenie nowych postaci w celu uśmiercenia postaci, która wcześniej uśmierciła naszą postać. Jest to zachowanie non roleplay.
HeliKill, Helicopter Kill (HK) – zabijanie przy pomocy śmigła helikoptera.
Car Kill (CK2) – zabijanie kogoś pojazdem, najczęściej przez najechanie na tą osobę.
Tapowanie - szybkie wciskanie klawisza pochyłu postaci na jednośladach w celu zwiększenia prędkości jazdy.
Ban evading - omijanie wcześniej nadanego bana.

I. Część ogólna

A. Konta, multikonta i postacie
1. Zakaz powiązywania postaci oraz przekazywania majątku z postaci na postać tego samego użytkownika (pośrednio bądź bezpośrednio). Podlega to karze warna oraz czystki wszystkich zamieszanych postaci i ich właścicieli.
2. Zakaz przekazywania majątku innym graczom w momencie CK, zmiany postaci bądź zakończenia gry. Karą za takie zachowanie jest warn oraz czystka. Wyjątkiem od zakazu jest testament (pkt. 3).
3. Testament – spisanie testamentu wymaga zgody odpowiedniego opiekuna (odpowiedniego, czyli takiego, któremu podlega frakcja twórcy testamentu), bądź członka osoby z administracji, który musi kontrolować akcję sporządzania go – kto, co, ile i komu przepisuje. Wszystko musi być odpowiednio udokumentowane, by nie było wątpliwości co do akcji. Nie można ubiegać się o testament osoby, która została zbanowana i żadne akcje IC związane z przekazywaniem majątku (np: „miała klucze do mojego auta”, „dałam mu portfel z kartą kredytową”) co do tej postaci nie mogą mieć miejsca. Wszystkie środki oraz posiadane rzeczy na tym koncie zostaną zamrożone do czasu pomyślnego rozpatrzenia odwołania.
4. Zakaz tworzenia multikont. Jedna osoba = jedno konto.
5. Osoby współdzielące łącze powinny zgłosić to w odpowiednim temacie (klik) na forum w celu uniknięcia nieporozumień.
6. Zakaz sprzedaży (w tym współdzielenia) majątku, postaci i/lub konta w grze. Podlega to karze blokady wszystkich kont zamieszanych w handel lub współdzielenie.
7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez graczy przedmioty, pieniądze i inne przynależności, które znikły w związku z błędami gry.
8. Administracja nie ma obowiązku regulowania płatności za graczy którzy się z tego nie wywiązali (pożyczanie pieniędzy IC, płatności za dobra/usługi).
9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakość zabezpieczenia konta przez gracza (hasło) oraz jego ewentualną kradzież. Każdy Użytkownik sam powinien zadbać o bezpieczeństwo swojego konta. Administracja nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła!
10. W przypadku blokady konta nieruchomości oraz pojazdy są usuwane po 7 dniach. Na konto bankowe postaci przekazywana jest wartość pojazdów zgodnie z cenami w salonach, jednak w przypadku nieruchomości refundacja nie obowiązuje.
11. W przypadku nie logowania się na konkretną postać przez okres 14 dni pojazdy tej postaci są usuwane, lecz 100% ich wartości jest zwracane na konto bankowe tej postaci.
12. W przypadku nie logowania się na konkretną postać przez okres 30 dni dom, obiekty oraz biznes tej postaci są usuwane.
13. Wyjątek od punktu 10, 11 oraz 12 stanowi sytuacja, gdy konto gracza ma aktywny urlop. Urlop można aktywować poprzez Panel Gracza.
14. W przypadku nie logowania się na konto przez okres 90 dni Administracja ma prawo do usunięcia konta, postaci lub jej przynależności (np. domu, pojazdów). Dotyczy to także przypadku, gdy konto ma aktywny urlop.
15. W przypadku nadawania bana przez Administracje na konto posiadające urlop, ten zostanie automatycznie anulowany.
16. Nickname - zabrania się używania w grze imienia i nazwiska sławnych postaci, postaci fikcyjnych (np. z gier bądź filmów) lub postaci historycznych np. Barack_Obama, Jennifer_Lopez, Napoleon_Bonaparte (takich, który każdy przeciętny człowiek może znać). Zabrania się także używania polskich imion i nazwisk, nicków wulgarnych, nierealistycznych, podszywania się pod innych (w szczególności Administracje - ban), oraz robienia celowych literówek w nickach (np. "Mike_Tison" zamiast Tyson). Używanie niewłaściwego nicku skutkuje blokadą postaci.
17. Warny zarówno w przypadku gry na serwerze jak i na forum nie przedawniają się. Osoba, która chce się zrehabilitować za swoje zachowanie może je ściągnąć w Panelu Gracza za odpowiednią kwotę w PP. Warnów 3/3 w grze oraz 6/6 na forum nie można ściągać.
18. Administracja nie zmienia nazw kont na serwerze.
19. Działanie na niekorzyść serwera zarówno na forum, na serwerze jak i na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie jest karane w zależności od wielkości przewinienia. Punkt dotyczy przykładowo wprowadzania nieprzyjemnej atmosfery, obraz, pomówień, rozsiewania nieprawdziwych informacji.
20. Regulamin dotyczący usług Premium znajduje się w Panelu Gracza, pod adresem: http://blrp.pl/?page=regulamin_premium.

B. Zachowanie na serwerze

Zasady rozgrywki
• Czynności, których nie widać gołym okiem oraz których nie da się wykonać poprzez komendy trzeba opisywać za pomocą czatów /me i /do.
• Podczas odgrywania należy rozważać fizyczne oraz psychiczne możliwości zarówno postaci jak i człowieka. Nie można odgrywać postaci nadnaturalnej. Zachowania zwane potocznie „terminatorstwem” będą karane jako zachowania non roleplay. Postacie tworzone tylko w celu na przykład propagowania nienawiści do policji będą traktowane jako odwalanie.
• Podczas akcji dynamicznych (na przykład podczas strzelanin, ustawek czy wypadku samochodowego) nie trzeba opisywać swoich akcji, ale nadal obowiązuje zakaz powergamingu.
• Przedmioty które postać ma w ekwipunku (/p) - ma w ekwipunku. Gamemode daje nam możliwość chowania przedmiotów zatem jeżeli coś jest przy nas - jest przy nas, a jeżeli w aucie to musi być w aucie, jeśli w domu - to w domu i tak dalej.
• Akcja która w jakikolwiek sposób złamała regulamin serwera jest nieważna i gracze mogą ją „cofnąć”. Aby to zrobić, trzeba uprzednio poinformować gracza wykonującego akcję jaką zasadę łamie oraz zgłosić to administracji. Jeżeli gracz wobec którego wystosowano zarzut nie zgadza się z nim to akcja ulega wstrzymaniu i żadne strony nie podejmują działań IC do czasu rozstrzygnięcia sporu przez administrację.

Akcje dynamiczne
• Akcja dynamiczna strzelaniny rozpoczyna się od momentu wyciągnięcia broni jednej ze stron konfliktu i oddania strzału, bądź ostrzelaniem naszej postaci jawnie lub z ukrycia, a kończy:
a) Wbiciem BW wszystkim jednej ze stron, obecnym w strefie strzelaniny,
b) Unieszkodliwieniem wszystkich podejrzanych na miejscu zdarzenia,
c) Ucieczką podejrzanych w bezpiecznie miejsce i przeczekaniem ewentualnych poszukiwań.
Równoznaczne jest to z możliwością kontynuacji akcji dynamicznej w momencie, kiedy na miejsce po strzelaninie przebywają jeszcze uczestnicy zdarzenia i przybędą nowe posiłki stron konfliktu.
• Wyciąganie broni nie wymaga wcześniejszego odgrywania.
• Akcja dynamiczna bójki rozpoczyna się od momentu odegrania interakcji IC, a kończy wbiciem BW bądź ucieczką postaci. Nikt nie zakazuje walki full RP, a wręcz jest ona mile widziana.
• Akcja dynamiczna pościgu zaczyna się od momentu potrzeby ucieczki pojazdem (np. niezatrzymania się do kontroli LSPD) i trwa, aż do zakończenia akcji, tj. ucieczki bądź schwytania uciekającego.
Uwaga! Mocne uderzenia oraz kolizje pojazdów należy odgrywać, gdyż nie zaliczają się pod dynamikę.
• Uciekanie za pomocą animacji biegania jest zabronione.

Zabrania się:
1. Obrażania innych graczy, naśmiewania się z nich oraz prowokowania do kłótni (OOC).
2. Nadmiernego używania wulgaryzmów (OOC).
3. Reklamowania innych serwerów, tudzież stron.
4. Floodowania i spamowania na czacie oraz komendami.
5. Korzystania z programów lub modyfikacji wspomagających (cheatów, modów, programów zewnętrznych), umożliwiających zdobycie przewagi nad innymi graczami, wykorzystywanie ich do łamania regulaminu, lub szkodzenia innym graczom i otoczeniu. Key Binder jest dozwolony.
6. Pisania OOC na czatach IC.
7. Wyłudzania pieniędzy lub innych rzeczy przynoszących korzyści dla konta bądź postaci od Administracji lub innych graczy w sposób OOC.
8. Uciekania od akcji RP (wychodzenia z gry, nie odgrywania). W przypadku gwałtów możliwe jest pominięcie akcji. Oznacza to, że akcja IC się wydarzyła, jednak zostało pominięte dokładne jej rozpisanie.
9. Grania non roleplay:
:a: • Dopuszczania się zachowań wymienionych w „Zabronione zachowania”.
:a: • „/do nic nie robił”, „/do nic nie było” i inne tego typu odmiany będą karane w przypadku celowych działań.
:a: Przykład: celowe zderzenia z lampami/budynkami i „odgrywanie”, że nic się nie stało, mierzenie/bicie/strzelanie do ludzi, chodzenie z bronią i „odgrywanie”, że nie ma jej się teraz w ręce etc.
:a: • Porywanie ważnych osobistości, takich jak burmistrz musi być uzgodnione wcześniej z opiekunem, bądź nadzorowane przez członka administracji.
:a: • Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych (np. policjant -> gangster). Dozwolone są wyjątki na które musi być zgoda oraz nadzór opiekuna.
Inne przypadki niż wymienione: uciekanie gdy jest się postrzelonym (za wyjątkiem akcji dynamicznych), celowe zderzenia pojazdami (derby), przekazywanie pieniędzy w sposób OOC, jazda non roleplay czyli wbrew prawom fizyki i tym podobne zachowania.
10. Różnego rodzaju szkodzenia serwerowi – dopuszczania się wszelkich działań powodujących destabilizację gospodarki, uniemożliwiających normalną grę, crashowanie etc.
11. Wykorzystywania bugów gry oraz gamemode dla korzyści własnych. Użytkownicy mają obowiązek każdy znaleziony błąd gry/mapy zgłosić administracji. Celowe omijanie systemów takich jak antycheat, antyafk także jest traktowane jako bug using.
12. Wymierzania kar przez graczy podczas nieobecności administracji.
13. Umieszczania w opisach wiadomości OOC oraz wulgaryzmów. Opis musi być adekwatny do swojego przeznaczenia (np. opis postaci musi opisywać postać, a nie dom). Opisy służą do opisania wyglądu zewnętrznego, zatem nie umieszczamy w nich informacji na przykład na temat przynależności postaci bądź jej cech charakteru. Do umieszczania opisów „Admin - OOC” i podobnych mają pozwolenia tylko członkowie Administracji i opisy innych osób będą traktowane jako wiadomości OOC. Opisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
14. Wprowadzania w błąd członka administracji.
15. Grania OOC - tylko członek administracji może być Out of Character.
16. Używania modyfikacji, object packów (OP) do bugowania, dostawania się w miejsca potencjalnie niedostępne, blokowania drogi oraz innych niezgodnych z regulaminem czynności. Object packi są tylko do użytku prywatnego. OP znacząco wpływające na rozgrywkę muszą być zgłoszone do zarządu, który podejmie decyzję w sprawie zaakceptowania go bądź odrzucenia.
17. Świadomego, celowego ignorowania osób które łamią regulamin. Jeżeli jesteśmy świadkiem takich sytuacji jesteśmy też zobowiązani niezwłocznie zgłosić to do administracji. Niezgłaszanie takowych będzie karane w zależności od przewinienia.
18. AKCESORIA:
• Członek administracji może usunąć wszystkie przedmioty bez zwrotu kosztów za nie jeżeli są one umieszczone w niepoprawnych miejscach tj. - ukryte w ciele, latające obok, ubrane w sposób nierealistyczny (np. okulary na łokciu).
• Pamiętamy o zakazie metagamingu - jeżeli jakaś osoba ma ubraną kominiarkę, maskę, bandanę na twarzy, okulary i kapelusz i inne rzeczy maskujące twarz nie możemy jej rozpoznać. Tak samo jeżeli zakładamy jakąś rzecz na siebie to nie odgrywamy później (przykładowo w opisie), że jej na sobie nie mamy, bo byłoby to zachowanie non roleplay, a zachowujemy się konsekwentnie.
• Akcesoria muszą być dopasowane względem oryginalnego skina z GTA:SA. Administracja będzie traktowała akcesoria dostosowane do skinpacków jako źle dostosowane ze względu na to, że serwer nie posiada oficjalnych skinpacków.
19. Zdobywania osiągnięć w sposób wymuszony i/lub OOC - takie zachowanie skutkuje warnem i usunięciem osiągnięcia.
20. ROŚLINY:
• Nieprawidłowe korzystanie z systemu roślin, czyli sadzenie ich na ulicach, chodnikach, dachach i innych nierealistycznych miejscach będzie skutkowało usunięciem rośliny. W nagminnych przypadkach na konto zostanie nałożona blokada korzystania z systemu roślin.
• Celowe niszczenie, przelewanie, nawożenie roślin innych graczy (zachowania uznane za trollowanie, odwalanie) będzie również karane blokadą korzystania z systemu roślin.
21. OBIEKTY:
• Nieprawidłowe korzystanie z systemu obiektów, czyli wykraczanie nimi poza granice domów i ogródków, umieszczanie ich na chodnikach, tworzenie lądowisk na dachach i inne nierealistyczne miejsca/kompozycje będą skutkowały usunięciem obiektu bez zwrotu kosztów za niego.

C. Charakter Kill
1. Zakaz zabijania zakładników, chyba że sami wyrażą na to zgodę (punkt nr 7).
2. CK można nadać (bez pytania o pozwolenie) osobom, które są: dłużnikami, kapusiami, cwaniakami, wtyczkami bądź konkurencją. Organizacje porządkowe mogą wydać wyrok dożywocia dla osoby która jest zdrajcą stanu.

Cwaniak - osoba, która przebywa na terytorium danego gangu i złapana przez niego „kozaczy”. Oczywiście ten punkt nie uprawnia do zabijania wszystkich ludzi na terenie gangu. Staramy się go ograniczać do minimum (zamiast tego sugerowane są pobicia, wywiezienie za miasto etc).

Konkurencja - osoba, która została przyłapana np. na sprzedaży broni, bądź narkotyków na terenie danej organizacji. MG w stylu: „On jest dilerem Vagosów! Zabić go!” jest surowo zabronione.

Wtyczka - członek konkurencyjnej frakcji próbujący wtopić się w daną organizacje w celu zdestabilizowania jej. CK jest możliwe, jeżeli dana organizacja jest pewna i ma dowody na daną osobę. Prośba o CK jest nieważna, jeżeli organizacja złapie losową osobę i stwierdzi bezpodstawnie: „O! On na pewno jest wtyczką Ballasów, zabić go!”.

Kapuś - osoba, która wsypała daną organizację dla służb porządkowych (na przykład przy planach napadu na banki).

Dłużnik - osoba, która jest winna organizacji bądź jej członkowi dużą sumę pieniędzy (duża suma - powyżej $30.000, członek organizacji który udzielał pożyczki musi mieć staż w organizacji większy niż tydzień - nie chcemy świeżaków, którzy chcą w taki sposób regulować swoje długi). Jeżeli dłużnikiem jest lider innej organizacji obowiązuje zasada „LIDER LIDEROWI”.

Zdrajca stanu - osoba, która swoimi czynami działa na rzecz zdestabilizowania gospodarki kraju, jej systemu prawnego oraz bezpieczeństwa narodowego. Są nimi także osoby, które zadeklarowały się jako skorumpowane. By wydać wyrok dożywocia osoby takie muszą mieć przeprowadzony wyrok przez sąd najwyższy, z bardzo mocnymi dowodami.

3. Żadna organizacja przestępcza nie ma prawa zabijać cywilów, z wyłączeniem punktu nr 2.
4. Organizacje porządkowe nie mogą nadawać CK swoim członkom oraz robią one wszystko, by doprowadzić do złapania podejrzanych, a nie do ich śmierci. Jeżeli ktoś ginie podczas akcji, to tylko z własnym przyzwoleniem.
5. CK liderowi organizacji może wbić tylko inny lider ale nie może być to bezpodstawne. CK musi odbywać się pod nadzorem opiekuna, bądź - w razie jego nieobecności - członka administracji. WYJĄTEK: Nowi liderzy mają immunitet trwający dwa tygodnie od czasu zaakceptowania ich podania. Oznacza to, że lider nie może dostać CK, ani wbić komuś CK.
6. Nie można dać CK innej organizacji jeżeli jest ona na swoim terenie (wyjątkiem jest akcja w stylu „inwazji”, ale muszą być przy tym obaj liderzy; zabrania się wykonywania takich akcji w sytuacji dużej dysproporcji w liczebności - przykładowo: napadanie w 7 na dwie osoby).
7. Organizacje przestępcze mają prawo wydać CK osobom, które od nich odchodzą, jeżeli zostało to wyraźnie zadeklarowane w regulaminie bądź przy rekrutacji.
8. W innych przypadkach - nie posiadając zgody na CK nikt nie ma prawa wykonać akcji kończącej się potencjalną śmiercią innej postaci (np. strzał w głowę). Przez zgodę na CK rozumiemy dobrowolne i świadome przyzwolenie Użytkownika grającego ofiarę na śmierć jego postaci.
9. Zakaz masowych CK.
10. CK może być nadane zgodnie z wytycznymi zawartymi w B. Organizacje przestępcze, pkt. 14.

D. Zasady nadawania kar
1. Podawany powód kary musi być czytelny i jednoznaczny, powinien wyraźnie informować co gracz zrobił źle.
2. Staramy się nadawać karę adekwatnie do sytuacji oraz postawy gracza.
3. Gracze muszą być traktowani równo.
4. Jeżeli jakaś czynność jest wykonywana nagminnie, pomimo upomnień i kar, można nadać warna (nawet jeżeli stopień przewinienia tego nie przewiduje) lub zwiększyć wartość kary.
5. Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz.
6. Nie nadajemy kar „na życzenie”.
7. W przypadku korzystania z głosowania za pomocą komendy /voteban powód bana musi być jasny i zgodny z prawdą. Głosowania zaczynamy tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy osoba, którą chcemy zbanować łamie regulamin serwera.

II. Gra w organizacjach


A. Organizacje porządkowe
1. Funkcjonariusze służb porządkowych mogą otworzyć ogień do innych postaci w sytuacji:
a) obrony własnej w przypadku zagrożenia życia - warto zaznaczyć, że funkcjonariusze dbają wpierw o bezpieczeństwo własne, a dopiero w następnej kolejności o bezpieczeństwo przestępcy;
b) potencjalnego uzasadnionego zagrożenia życia lub zdrowia obywateli;
c) uciekającego podejrzanego, który nie reaguje na interakcję roleplay.
2. Ostrzał snajperski do uciekających ludzi, czy też przestępców będzie bezwzględnie karany. Wyjątek stanowi podejrzany posiadający wyciągniętą broń.
3. Otwarcie ognia w opony pojazdu w trakcie pościgu dodatkowo może nastąpić gdy wszystkie radiowozy biorące udział w pościgu mają mniej niż 30% paliwa, pościg trwa dłużej niż 15 minut lub pościg toczy się na terenach niezabudowanych.
4. Ewentualne BW przestępcy nie jest równoznaczne z możliwością nadania sobie CK, gdyż to postacie przynależące do organizacji porządkowych decydują, gdzie celowały i gdzie w finale przeciwnik został trafiony. Nierealistyczne CK (np. z głodu, w wyniku nieadekwatnych obrażeń) celem uniknięcia odpowiedzialności na postaci jest zakazane.
5. Zakazuje się wymuszania CK i/lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przestępcy - organizacje porządkowe zajmują się ratowaniem życia, nie jego odbieraniem. Przypadki szczególne weryfikuje opiekun. W przypadku postrzału podejrzanego lub podejrzanych funkcjonariusze w pierwszej kolejności powinni zadbać o bezpieczeństwo i przeszukać postacie, zabezpieczyć broń, po czym niezwłocznie udzielić pomocy i w przypadku braku medyków online przetransportować do szpitala, oddziału medycznego.
6. Członkowie organizacji porządkowych nie mogą łamać prawa bez uzyskania pozwolenia od opiekuna.
7. Akcje zatrzymań które mają zakończyć się usunięciem organizacji przestępczych muszą zostać skonsultowane z opiekunem organizacji porządkowych.
8. Wszelkie prowadzone pościgi muszą mieścić się w granicach normy. Zakazuje się wyskoków, niszczenia przydrożnych obiektów, wykonywania manewru PIT w mieście czy nadmiernego taranowania pojazdu przeciwnika.
9. Funkcjonariusze służb porządkowych mają prawo do nagięcia regulaminu i stosowania powergamingu w interakcjach z postaciami skutymi, nieprzytomnymi, sparaliżowanymi lub w inny sposób pozbawionymi pełni swoich sił i/lub podległymi pod działania funkcjonariuszy. Zakazuje się wyskakiwania z jadącego pojazdu celem ucieczki.
10. Postacie przynależące do org. porządkowych mają zakaz noszenia broni ciężkiej nie będąc na służbie. Pistolety są dozwolone. Spacerowanie po mieście z odkrytym arsenałem będzie surowo karane.
11. Należy stosować się do dodatkowych regulacji opiekuna org. porządkowych zamieszczanych w odpowiednim dziale.

B. Organizacje przestępcze
1. Pod poniższy regulamin podlegają organizacje przestępcze, organizacje aplikujące oraz wolni strzelcy (tak zwani freelancerzy).
2. Zmiana nazwy organizacji może nastąpić w momencie, gdy następuje zmiana lidera i za zgodą administracji bądź opiekuna. Zmiana nazwy przez członków organizacji jest całkowicie zabroniona.
3. Grupy aplikujące to grupy, które po złożeniu aplikacji zostały upoważnione do gry przez opiekuna organizacji przestępczych.
:a: a) Mogą zaatakować inną organizację przestępczą jedynie po konsultacji z opiekunem.
:a: b) Mają całkowity zakaz napadania cywili w celach zarobkowych.
:a: c) Mają po akceptacji aplikacji 2 dni na rozwój. Oznacza to, że żadna inna frakcja przestępcza nie ma prawa ich zaatakować. W przypadku gdy organizacja sama wykazuje agresję w stosunku do innych organizacji, traci ten przywilej.
:a: d) Mogą za pozwoleniem opiekuna wykonać raz w tygodniu napad Robbery Project.
4. Każde przestępstwo wykonane przez organizację przestępczą trzeba zamieścić w dziale Przestępstwa na forum, wszystko musi być opisane zgodnie z tym, co się wydarzyło In Character (jeżeli podczas przestępstwa używano rękawiczek - należy zrobić screenshot z /czas i załączyć w temacie). Czas na wystawienie tematu to 24 godziny od zrobienia przestępstwa.
5. Administracja nie reguluje sporów pomiędzy gangami, a przestępczością zorganizowaną. Wszelkie spory między organizacjami rozwiązywane są tylko i wyłącznie drogą In Character.
6. Zakaz gry w organizacji przestępczej i porządkowej jednocześnie, wyjątkiem są zgody wydane przez opiekuna.
7. Każda organizacja przestępcza ma możliwość wzięcia udziału w organizowanym przez administrację evencie. Grupy muszą pamiętać o tym, aby podczas wydarzenia zachować porządek, czyli nie zachowywać się jak rozjuszona zwierzyna, która gra tylko i wyłącznie dla pozyskania profitu za wszelką cenę. Jeżeli organizacja zechce zmienić bieg wydarzenia i zainicjować porwanie, bądź cokolwiek podobnego - musi mieć wyraźną zgodę opiekuna, przedstawiając mu wcześniej plan działania - bez takiego planu, nie ma nawet o tym mowy. Oprócz tego, wszystko musi się odbyć pod okiem opiekuna lub administratora przez niego wyznaczonego i zaproszonego do obserwacji.
8. Lootgrab, czyli wbicie komuś BW i momentalne okradnięcie jest zabroniony. Jeśli chcecie kogoś napaść - wysilcie się, oczekujemy kreatywnych i ciekawych akcji.
9. Każda organizacja przestępcza może nosić maski tylko i wyłącznie podczas wykonywania zaplanowanych akcji, zakazane jest noszenie ich bez powodu, zwłaszcza na terenie centrum. Łamanie tego punktu może zakończyć się karą dla organizacji bądź osoby, która taką maskę nosiła.
10. Organizacje przestępcze mają zakaz sprzedawania broni palnej cywilom.
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPADÓW I PORWAŃ:
:a: a) Gangi powinny pamiętać, że działają jedynie na terenie South Central i peryferiach miasta. Mogą okradać bez powodu tylko na terenie serca swojego gangu. Poza terenem South Central tylko, jeśli napad nie był inicjowany z ich strony. Porwania są dozwolone tylko z South Central, zakaz krążenia po centrum czy nawet jego obrzeżach i szukania osób do porwania. Mafia może porywać na terytorium całego miasta.
:a: b) Napady o charakterze zarobkowym można wykonywać od godziny 18:00 na South Central, natomiast w pozostałej części miasta od 21:00.
:a: c) Wszelkie napady/porwania na strefie neutralnej Idlewood są możliwe po godzinie 21:00.
:a: d) Na obszarze centrum (Pershing Square, za wyjątkiem strefy pod komisariatem) można napadać od godziny 21:00 bez używania broni palnej.
:a: e) Obowiązuje zakaz napadania na taksówkarzy, medyków, strażaków na służbie, to samo tyczy się mechaników jadących na zgłoszenie - takie zachowania będą surowo karane.
:a: f) Zakaz okradania na głównych drogach/ruchliwych autostradach, jeżeli chcesz kogoś okraść - zaciągnij swoją ofiarę w ciemną uliczkę lub na chodnik i dokończ to, co zacząłeś.
:a: g) Organizacja może napaść maksymalnie dwa razy dziennie. Nagminne napady i kradzieże będą skutkowały usunięciem organizacji, traktujemy to jako DM.
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPADÓW SKRYPTOWYCH:
:a: a) Sklepy i bank można napaść tylko raz na tydzień. Należy zrobić screenshoty z przygotowań i wysłać je do opiekuna, a następnie czekać na pozwolenie.
:a: b) Podczas napadów skryptowych należy ograniczyć deathmatch do minimum. Gangster w pierwszej kolejności powinien myśleć o ucieczce, a nie rozwaleniu każdego funkcjonariusza, który przyjechał na zgłoszenie.
13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WOJEN ORGANIZACYJNYCH:
:a: a) Lider ma prawo wywołać wojnę z inną organizacją pod warunkiem, że ma bardzo mocny powód. Należy wtedy się zgłosić do opiekuna i czekać na jego decyzję.
:a: b) Podczas wojny międzyorganizacyjnej każdy członek, który dostał BW od wrogiej organizacji automatycznie dostaje CK, bez względu na to gdzie się znajduje.
:a: c) Wojna międzyorganizacyjna kończy się śmiercią postaci lidera jednej ze stron, wtedy zasada "BW = CK" przestaje obowiązywać.
:a: d) W przypadku, gdy podczas wojny organizacyjnej, lider specjalnie będzie unikać wchodzenia na swoją postać z danej organizacji - będą wyciągane konsekwencje.
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE ATAKÓW:
:a: a) Akcje typu brawl, drive-by, rush, shootout można wykonywać jedynie od godziny 18:00. Podczas tego typu akcji obowiązuje zakaz okradania strony przegranej.
:a: b) Przy każdym ataku musi uczestniczyć lider/vice lider organizacji. Inaczej akcja traci ważność, a osoby są karane indywidualnie.
:a: c) Jeżeli organizacje prowadzą wojnę organizacyjną (patrz pkt. 16) każde BW może skutkować śmiercią postaci.
:a: d) Każda ze stron po zakończonej strzelaninie, bądź wbitym BW ma obowiązek odegrać wszystkie rany, w przeciwnym razie zostanie on ukarany (zarówno ta strona która wygrała, jak ta która przegrała strzelaninę).
:a: e) Każdy gang ma prawo do maksymalnie jednego ataku dziennie w stronę innej organizacji przestępczej. Stronie przegranej przysługuje prawo do odwetu przynajmniej 1h od ataku.
:a: f) Akcje mają być dobrze zorganizowane w związku z tym, jeśli strona atakująca przegra na terytorium przeciwnej organizacji, zwycięzcy mają prawo do wbicia członkom przegranej strony CK.
15. Przetrzymanie może wykonać każda organizacja przestępcza, o ile posiada na to mocny powód i screenshoty, które by to potwierdziły. Przetrzymanie może trwać maksymalnie 24 godziny OOC; dłuższe muszą być uzgodnione z opiekunem.
16. Okaleczenia trwałe są możliwe jedynie za pozwoleniem opiekuna. Trzeba posiadać mocny powód, wtedy można zgłosić wniosek, w którym muszą się znajdować screenshoty, które potwierdzałyby słuszność okaleczenia. Dopiero po udzieleniu pozwolenia można to rozegrać.
17. Za bezpodstawne otwarcie ognia w stronę służb porządkowych atakujący automatycznie wyrażają zgodę na możliwe CK swojej postaci. Ucieczki pojazdami bez powodu będą karane. Posiadanie przy sobie nielegalnych substancji podczas zatrzymania drogowego nie jest usprawiedliwieniem na pościg (wyjątkiem jest rutynowa kontrola).
18. Napady rabunkowe na duże kwoty pieniędzy (powyżej $10 000; w tym napady na sklep, bank) muszą być uzgodnione z opiekunem organizacji przestępczych i odpowiednio przygotowane. Screeny z przygotowań należy załączyć w temacie organizacji, bądź wysłać do opiekuna.
19. Były gangster (czyli postać, która przeżyła rozpad organizacji) może używać broni białej oraz pistoletów do samoobrony, lecz nie może nią handlować lub rozdawać.


C. Organizacje publiczne
1. Każdy lider organizacji publicznej staje się osobą publiczną, co oznacza, że powinien zachowywać się odpowiednio do swojego stanowiska.
2. Liderzy ani v-liderzy nie mogą ubiegać się o status osoby skorumpowanej.
3. Lider jak i członkowie frakcji DMV/EMS mają obowiązek odgrywania świadczenia usług. Zabrania się używania komend /ulecz, /dajlicencje bez jakiegokolwiek odgrywania.
4. Lider oraz zastępca każdej frakcji organizacji publicznej mają obowiązek wysyłać screenshoty każdej wpłaty/wypłaty z konta frakcyjnego z uzasadnionym powodem.
5. Lider jak i członkowie rządu przed każdą publikacją ustawy muszą przekazać pomysł opiekunom do wcześniejszej konsultacji.
6. Liderowi organizacji publicznej jak i zastępcy zakazuje się nadmiernego łamania prawa.
7. Postacie skorumpowane, czyli takie które mogą wykorzystywać swoje stanowiska w celu pozyskania korzyści materialnych oraz niematerialnych, mogą być odgrywane wyłącznie za zgodą opiekuna organizacji publicznych.
8. Osoba skorumpowana ma zakaz:
- nadmiernego wykorzystywania swojej pozycji osoby skorumpowanej, np. wyrabiania dowodów tylko „na lewo”;
- odgrywania gangsterów/mafiosów;
- otwierania ognia do kogokolwiek (wyjątkiem jest samoobrona);
- sprzedaży narkotyków twardych;
- sprzedaży broni – nie ważne jak zdobytej;
- posiadania innej broni niż broń krótka.
9. Każde przestępstwo dokonane przez osobę skorumpowaną musi być udokumentowane w odpowiednim dziale.
10. Organizacje publiczne oraz ich członkowie mają zakaz kupowania broni od organizacji przestępczych.
11. Osoba będąca członkiem organizacji publicznej ma zakaz brania udziału w przestępstwach (wyjątkiem są osoby skorumpowane).
12. Postacie będące we frakcjach publicznych mają obowiązek zachowywać się zgodnie ze sprawowaną przez nie funkcją.
13. Postacie publiczne nie mogą posiadać innej broni niż 9mm oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu skryptowego pozwolenia.
14. Postacie publiczne nie mają prawa otwierać ognia do nikogo z wyjątkiem samoobrony.
15. Członkowie organizacji publicznych powinni przynajmniej w miejscu pracy zachowywać się kulturalnie.
 Autor postu otrzymał 53 pkt. respektu
Ostatnio zmieniony przez Emily_Castillo 2020-04-19, 22:57, w całości zmieniany 93 razy  
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 53 pkt. respektu:
Henry_Devines, piccolo98, Kamvlor, robaczekkk, RoBoT, 9dawid8, Mirek_Irek, Pan.S, Luciano, J.B, Xenowski, Galim, Falang, Gotthard, kunik123456, SummeR, DraziV, MrGekon, IksDeeee, ToNy113, KubaMC10, MC_Kubik, marcin2341, aPsik, Baron., zDUPY, Bimbol, Mane5, BlupMeister, SheLL, Ratched, Catwoman, Danon, Holly, El OpUssI, Joka, Dawidex, obnoxious, skowroniasty, marti195, Menek, Xi4TO, Birdie, Jozefowa, StoPeran, K4C, boxu11, Rafix246, _SkiLL_, UszynGAMER, redekk, cherbata, ELF11PL
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-01-07, 22:42   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Zaostrzono kary w: § 2 – Zachowanie na serwerze.
 Autor postu otrzymał 13 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 13 pkt. respektu:
robaczekkk, Kamvlor, Xenowski, Luciano, Galim, marcin2341, MC_Kubik, aPsik, Zachy, Henry_Devines, BlupMeister, Rafix246, ELF11PL
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-01-13, 12:21   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Nastąpiła mała zmiana w: § 1 – Multikonta i postacie.

Cytat:
• Nickname - zabrania się używania w grze imienia i nazwiska jakiejś sławnej postaci, postaci fikcyjnych (np. z gier bądź filmów) lub postaci historycznych np. Barack_Obama, Jennifer_Lopez, Napoleon_Bonaparte (takich, który każdy przeciętny człowiek może znać). Zabrania się także używania polskich imion i nazwisk. Używanie takiego nicku skutkuje blokadą postaci.


Zmiana ta spowodowana jest nickami w stylu "Jurek_Cebula" (nicki prześmiewcze). Osoby, które mają już polskie imię i nazwisko w nicku mogą zgłosić się do mnie lub Henrego po rename (za darmo) bądź z takimi zostać (prawo nie obowiązuje wstecz).
 Autor postu otrzymał 9 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 9 pkt. respektu:
Luciano, Galim, Kamvlor, marcin2341, MC_Kubik, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister, ELF11PL
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-01-19, 13:49   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Rozszerzono regulacje dotyczące CK (usunięto je z regulaminu organizacji przestępczych) oraz regulamin organizacji porządkowych. Zmiana kosmetyczna (nic nie zostało zmienione/dodane, punkty są po prostu połączone w jeden) w:

Cytat:
• Zakaz powiązywania oraz współdzielenia postaci, przekazywania majątku z postaci na postać tego samego Użytkownika (pośrednio bądź bezpośrednio). Podlega to karze warna oraz usunięcia pieniędzy (i usunięcia części majątku - w niektórych przypadkach) wszystkim zamieszanym w to osobom.

Cytat:
• Nickname - zabrania się używania w grze imienia i nazwiska sławnych postaci, postaci fikcyjnych (np. z gier bądź filmów) lub postaci historycznych np. Barack_Obama, Jennifer_Lopez, Napoleon_Bonaparte (takich, który każdy przeciętny człowiek może znać). Zabrania się także używania polskich imion i nazwisk, nicków wulgarnych, nierealistycznych, podszywania się pod innych (w szczególności Administracje - ban). Używanie niewłaściwego nicku skutkuje blokadą postaci.
 Autor postu otrzymał 10 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 10 pkt. respektu:
Xenowski, Luciano, Galim, Kamvlor, marcin2341, MC_Kubik, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister, ELF11PL
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-02-19, 22:28   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Zmieniono:
Cytat:
• W przypadku nielogowania się dowolną postać przez okres minimum 30 dni Administracja ma prawo do usunięcia dowolnych przynależności tej postaci (m.in. budynków, pojazdów).
• W przypadku nielogowania się dowolną postać przez okres minimum 3 miesięcy Administracja ma prawo do usunięcia konta.


Na:
Cytat:

• W przypadku nielogowania się na konkretną postać przez okres 14 dni pojazdy tej postaci są usuwane, lecz 100% ich wartości jest zwracane na konto bankowe tej postaci.
• W przypadku nielogowania się na konkretną postać przez okres 30 dni dom, obiekty oraz biznes tej postaci są usuwane.
• W przypadku nielogowania się na konto przez okres 90 dni ma prawo do jego usunięcia z serwera wraz ze wszystkimi postaciami do jego przypisanymi.


Od razu powiem - zanim zacznie się fala hejtów - że w niedługim czasie powinna pojawić się opcja zamrożenia konta czasowo tak, aby podczas nieobecności nic nie zostało usuwane.
 Autor postu otrzymał 8 pkt. respektu
  
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 8 pkt. respektu:
Xenowski, Luciano, marcin2341, MC_Kubik, aPsik, zDUPY, Henry_Devines, BlupMeister
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-02-22, 00:23   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Pojawiło się wiele zmian w całym regulaminie, zatem polecam przeczytanie go na nowo. ;) Najważniejsze:


- Poprawa regulacji w:
Cytat:
• Zakaz przekazywania majątku innym graczom w momencie CK, zmiany postaci bądź zakończenia gry. Karą za takie zachowanie jest warn oraz usunięcie przekazywanego majątku. W przypadku testamentów wyjątkiem od zakazu może być zgoda odpowiedniego Opiekuna (czyli przypisanego danej frakcji, który musi kontrolować akcje sporządzania testamentu - kto, co, komu, ile) bądź członka osoby z Administracji. Wszystko musi być odpowiednio udokumentowane, by nie było wątpliwości co do akcji.


- Nowy punkt:
Cytat:
15. [ Zabrania się ] Umieszczania w opisach informacji dotyczących cech charakteru postaci, jej przynależności ("Albert jest taksówkarzem"), wiadomości OOC oraz wulgaryzmów. Opisy postaci służą do opisania jej wyglądu zewnętrznego czyli przykładowo ubrania bądź fryzury. Do umieszczania opisów typu "Admin - OOC" mają pozwolenia tylko członkowie Administracji i opisy innych osób będą traktowane jako wiadomości OOC - będą usuwane.


- Usunięto punkt:
Cytat:
• Brak konieczności odgrywania wypadku, jeżeli obie strony się na to zgodzą.


- Dodano "Zachowanie ogółem" w § 2 – Zachowanie na serwerze.


Taryfikator kar został usunięty z regulaminu z powodu zagrywek typu "wole dostać AJ niż oddać kasę" ;) Będzie on dostępny dla Administracji w odpowiednim dziale na forum.
 Autor postu otrzymał 15 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 15 pkt. respektu:
Pawcio1998, Xenowski, YaMan, PatRodak, RoBoT, Luciano, Falang, XenOO, marcin2341, MC_Kubik, aPsik, zDUPY, Henry_Devines, BlupMeister, ELF11PL
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-03-02, 00:48   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Dodano regulacje do: § 1 – Multikonta i postacie
Kod:
W przypadku otrzymania bana na konto: postać która dostała CK OOC (czyli związane tylko i wyłącznie z banem) nie może ubiegać się o rozpatrzenie testamentu i żadne inne akcje IC (związane z przekazaniem majątku, np: "miała klucze od mojego auta", "dałam mu portfel z kartą kredytową") co do tej postaci nie mogą mieć miejsca. Wszystkie środki oraz posiadane rzeczy na tym koncie zostają zamrożone do czasu pomyślnego rozpatrzenia odwołania. W przeciwnym wypadku są usuwane po siedmiu dniach.
 Autor postu otrzymał 6 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 6 pkt. respektu:
Falang, marcin2341, MC_Kubik, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-03-05, 20:43   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Dodano pkt. 16 w § 2 – Zachowanie na serwerze:
Cytat:
16. Zabrania się wprowadzania w błąd członka Administracji.
 Autor postu otrzymał 5 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 5 pkt. respektu:
MC_Kubik, marcin2341, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-03-10, 19:46   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Rozszerzono regulację w § 3 – Character Kill (CK):
Cytat:
5. CK liderowi organizacji może wbić tylko inny lider ale nie może być to bezpodstawne. CK musi odbywać się pod nadzorem Opiekuna, bądź - w razie jego nieobecności - członka Administracji. WYJĄTEK: Nowi liderzy mają immunitet trwający dwa tygodnie od czasu zaakceptowania ich podania. Oznacza to, że lider nie może dostać CK, ani wbić komuś CK.
 Autor postu otrzymał 5 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 5 pkt. respektu:
MC_Kubik, marcin2341, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-03-28, 11:23   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Dodano regulację w § 3 – Character Kill (CK):
Cytat:
Zdrajca stanu - osoba, która swoimi czynami działa na rzecz zdestabilizowania gospodarki kraju, jej systemu prawnego oraz bezpieczeństwa narodowego. Są nimi także osoby, które zadeklarowały się jako skorumpowane. By wydać wyrok dożywocia osoby takie muszą mieć przeprowadzony wyrok przez sąd najwyższy, z bardzo mocnymi dowodami.

Dodano punkt w § 3 – Character Kill (CK):
Cytat:
Mafie mają prawo wydać CK osobom które od nich odchodzą. Jeżeli gang wyraźnie zadeklaruje (w regulaminie bądź przy rekrutacji nowych osób), ze przystępując do niego zgadzasz się na CK w przypadku rezygnacji z członkostwa to także mogą wydać taki wyrok.
 Autor postu otrzymał 4 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 4 pkt. respektu:
marcin2341, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister
ZabeK  Wysłany: 2015-04-01, 22:55   


Dołączył: 27 Paź 2014
Posty: 1093
Respekt: 424

Dodano punkt w § 2 – Zachowanie na serwerze
Cytat:
Zabrania się używania object packów (OP) do bugowania, dostawania się w miejsca potencjalnie niedostępne, blokowania drogi oraz innych niezgodnych z regulaminem czynności. Object Packi są tylko do użytku prywatnego. OP znacząco wpływające na rozgrywkę muszą być zgłoszone do administracji (H@ lub vH@), która go zaakceptuje bądź odrzuci.
 Autor postu otrzymał 2 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 2 pkt. respektu:
MC_Kubik, Henry_Devines
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-04-03, 12:10   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

By nie było niejasności dodano regulacje w: § 2 – Zachowanie na serwerze
Cytat:
5. [ Zabrania się ] Korzystania z programów wspomagających, umożliwiających zdobycie przewagi nad innymi graczami, cheatów itp.
- Modyfikacja ELM również jest zabroniona.
- Key Binder jest dozwolony.
 Autor postu otrzymał 6 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 6 pkt. respektu:
MC_Kubik, marcin2341, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister, marti195
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-04-03, 23:41   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Dodano punkt w: § 2 – Zachowanie na serwerze
Cytat:
20. (zabrania się) Świadomego, celowego ignorowania osób które łamią regulamin. Jeżeli jesteśmy świadkiem takich sytuacji jesteśmy też zobowiązani niezwłocznie zgłosić to do Administracji. Niezgłaszanie takowych będzie karane w zależności od przewinienia.
 Autor postu otrzymał 4 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 4 pkt. respektu:
MC_Kubik, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-06-30, 17:09   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Dodano punkt w: § 2 – Zachowanie na serwerze
Cytat:
21. "/do nic nie robił", "/do nic nie było" i inne tego typu odmiany będą karane w przypadku celowych działań. Chodzi tutaj o akcje typu: celowe zderzenia z lampami/budynkami i "odgrywanie", ze nic się nie stało, mierzenie/bicie/strzelanie do ludzi, chodzenie z bronią i "odgrywanie", ze nie ma jej się teraz w ręce etc.
 Autor postu otrzymał 9 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 9 pkt. respektu:
Xervis, Nicole, marcin2341, Milusiński, piccolo98, MC_Kubik, aPsik, Henry_Devines, BlupMeister
Emily_Castillo  Wysłany: 2015-10-25, 19:33   Dołączyła: 17 Paź 2014
Posty: 4978
Respekt: 2292

Dodano punkt w: § 2 – Zachowanie na serwerze
Cytat:
22. AKCESORIA:
:a: a. Członek Administracji może usunąć wszystkie przedmioty bez zwrotu kosztów za nie jeżeli są one umieszczone w niepoprawnych miejscach tj. - ukryte w ciele, latające obok, ubrane w sposób nierealistyczny (np. okulary na łokciu).
:a: b. Pamiętamy o zakazie metagamingu - jeżeli jakaś osoba ma ubraną kominiarkę, maskę, bandanę na twarzy, okulary i kapelusz i inne rzeczy maskujące twarz nie możemy jej rozpoznać. Tak samo jeżeli zakładamy jakąś rzecz na siebie to nie odgrywamy później (przykładowo w opisie) ze jej na sobie nie mamy, bo byłoby to zachowanie non-rp a zachowujemy się konsekwentnie.
 Autor postu otrzymał 10 pkt. respektu
Daj respekt autorowi tego posta
 
 
     
Więcej szczegółów
Wystawiono 10 pkt. respektu:
Zgredek, marcin2341, MC_Kubik, aPsik, KaToWiCe, Henry_Devines, BlupMeister, SniperS, GambolYT2, ELF11PL
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Wszelkie prawa zastrzeżone dla GameGO.pl Wykonanie: ARISovsky