I. Część ogólna
§ 1 – Multikonta i postacie:
* Zakaz powiązywania oraz współdzielenia postaci, przekazywania majątku z postaci na postać tego samego Użytkownika (pośrednio bądŸ bezpośrednio). Podlega to karze warna oraz usunięcia pieniędzy (i części majątku - w niektórych przypadkach) wszystkim zamieszanym w to osobom.
* Zakaz przekazywania majątku innym graczom w momencie CK, zmiany postaci bądŸ zakończenia gry. Karą za takie zachowanie jest warn oraz usunięcie przekazywanego majątku. W przypadku testamentów wyjątkiem od zakazu może być zgoda odpowiedniego Opiekuna (czyli przypisanego danej frakcji, który musi kontrolować akcje sporządzania testamentu - kto, co, komu, ile) bądŸ członka osoby z Administracji. Wszystko musi być odpowiednio udokumentowane, by nie było wątpliwości co do akcji.
W przypadku otrzymania bana na konto: postać która dostała CK OOC (czyli związane tylko i wyłącznie z banem) nie może ubiegać się o rozpatrzenie testamentu i żadne inne akcje IC (związane z przekazaniem majątku, np: "miała klucze od mojego auta", "dałam mu portfel z kartą kredytową") co do tej postaci nie mogą mieć miejsca. Wszystkie środki oraz posiadane rzeczy na tym koncie zostają zamrożone do czasu pomyślnego rozpatrzenia odwołania. W przeciwnym wypadku są usuwane po siedmiu dniach.
* Zakaz sprzedaży kont. Podlega to karze blokady postaci - wszystkich zamieszanych w handel.
* Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez graczy przedmioty, pieniądze itp. które znikły w związku z błędami gry.
* Administracja nie ma obowiązku regulowania płatności za graczy którzy się z tego nie wywiązali (pożyczanie pieniędzy IC, płatności za dobra/usługi).
* Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakość zabezpieczenia konta przez gracza (hasło) oraz jego ewentualną kradzież. Każdy Użytkownik sam powinien zadbać o bezpieczeństwo swojego konta. Administracja nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła!
* W przypadku nielogowania się na konkretną postać przez okres 14 dni pojazdy tej postaci są usuwane, lecz 100% ich wartości jest zwracane na konto bankowe tej postaci.
* W przypadku nielogowania się na konkretną postać przez okres 30 dni dom, obiekty oraz biznes tej postaci są usuwane.
* W przypadku nielogowania się na konto przez okres 90 dni Administracja ma prawo do jego usunięcia z serwera wraz ze wszystkimi postaciami do jego przypisanymi.
* Nickname - zabrania się używania w grze imienia i nazwiska sławnych postaci, postaci fikcyjnych (np. z gier bądŸ filmów) lub postaci historycznych np. Barack_Obama, Jennifer_Lopez, Napoleon_Bonaparte (takich, który każdy przeciętny człowiek może znać). Zabrania się także używania polskich imion i nazwisk, nicków wulgarnych, nierealistycznych, podszywania się pod innych (w szczególności Administracje - ban), oraz robienia celowych literówek w nickach ("Mike_Tison" zamiast Tyson). Używanie niewłaściwego nicku skutkuje blokadą postaci.

§ 2 – Zachowanie na serwerze:
Zachowanie ogółem:
Czynności, których nie widać gołym okiem oraz których nie da się wykonać poprzez komendy trzeba opisywać za pomocą czatów /me i /do. Opis używania tychże czatów opisany jest dokładniej tutaj: KLIK. Podczas odgrywania należy rozważać fizyczne oraz psychiczne możliwości zarówno postaci jak i człowieka. Nie można odgrywać postaci nadnaturalnej. Zachowania zwane potocznie "terminatorstwem" będą karane jako zachowania no-rp. Podczas akcji dynamicznych (na przykład podczas strzelanin, ustawek czy wypadku samochodowego) nie trzeba opisywać swoich akcji, ale nadal obowiązuje zakaz powergamingu.
Przedmioty które postać ma w ekwipunku (/p) - ma w ekwipunku, tj. przykładowo jeżeli podczas przeszukiwania przez LSPD mamy broń przy sobie to znaczy, ze nie możemy udawać ze jej nie ma, bo jest schowana w pojeŸdzie. Mapa daje nam możliwość chowania przedmiotów (niedługo upuszczania) zatem jeżeli coś jest przy nas - jest przy nas, a jeżeli w aucie to musi być w aucie.
Administracja nie zmienia nazw kont na serwerze.

Zabrania się:
1. Obrażania innych graczy, naśmiewania się z nich oraz prowokowania do kłótni (OOC).
2. Nadmiernego używania wulgaryzmów (OOC).
3. Reklamowania innych serwerów, tudzież stron (zarówno na PW jak i na czatach).
4. Floodowania i spamowania na czacie oraz komendami.
5. Korzystania z programów wspomagających, umożliwiających zdobycie przewagi nad innymi graczami, cheatów itp.
- Modyfikacja ELM również jest zabroniona.
- Key Binder jest dozwolony.
6. Zabijania za pomocą CarKill, HeliKill oraz DriveBy (DT jest dozwolone).
7. Pisania OOC na czatach IC.
8. Długotrwałego bycia AFK.
9. Żebrania od Administracji na PW.
10. Uciekania od akcji RP (wychodzenie z gry, nieodgrywanie)
11. Grania NO-RP:
* DM - Deathmath - Zabijania bez powodu.
* BH, BBH - Bunny Hopping/Bike Bunny Hopping - Ciągłego skakania w celu szybszego dostania się do celu, bądŸ skakania rowerem na budynki, przeskakiwania przez płoty etc. Akrobacje na rowerach są dozwolone tylko na terenach skate parku.
* MG - Metagaming - Używania informacji OOC w IC.
* PG - Powergaming - Wymuszania niechcianej akcji RP w stosunku do innego gracza
* NJ - Ninja Jacking - Wyrzucania ludzi z samochodów bez akcji RP.
* Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych (np. policjant -> gangster).
Oraz inne przypadki niż wymienione: uciekanie gdy jest się postrzelonym (za wyjątkiem akcji dynamicznych), celowe zderzenia pojazdami (derby), przekazywanie pieniędzy OOC, jazda no-rp czyli wbrew prawom fizyki etc.
12. Różnego rodzaju szkodzenie serwerowi – wszelkie działania które powodują destabilizacje gospodarki, uniemożliwiają normalną grę, crashowanie etc.
13. Wykorzystywania bugów gry dla korzyści własnych. Użytkownicy mają obowiązek każdy znaleziony błąd gry/mapy zgłosić Administracji.
14. Wymierzania kar przez Graczy podczas nieobecności Administracji. Takie zachowanie będzie karane odpowiednio według wyżej wymienionych taryfikatorów (zabijanie bez powodu/car kill etc.)
15. Umieszczania w opisach informacji dotyczących cech charakteru postaci, jej przynależności ("Albert jest taksówkarzem"), wiadomości OOC oraz wulgaryzmów. Opisy postaci służą do opisania jej wyglądu zewnętrznego czyli przykładowo ubrania bądŸ fryzury. Do umieszczania opisów typu "Admin - OOC" mają pozwolenia tylko członkowie Administracji i opisy innych osób będą traktowane jako wiadomości OOC - będą usuwane.
16. Omijania nadanych wcześniej banów (ban evading).
17. Wprowadzania w błąd członka Administracji.
18. Grania OOC - tylko członek Administracji moze byc Out of Character.
19. Używania object packów (OP) do bugowania, dostawania się w miejsca potencjalnie niedostępne, blokowania drogi oraz innych niezgodnych z regulaminem czynności. Object Packi są tylko do użytku prywatnego. OP znacząco wpływające na rozgrywkę muszą być zgłoszone do Administracji (Head Adminom lub Vice-Head Adminom), która go zaakceptuje bądŸ odrzuci.
20. świadomego, celowego ignorowania osób które łamią regulamin. Jeżeli jesteśmy świadkiem takich sytuacji jesteśmy też zobowiązani niezwłocznie zgłosić to do Administracji. Niezgłaszanie takowych będzie karane w zależności od przewinienia.
21. "/do nic nie robił", "/do nic nie było" i inne tego typu odmiany będą karane w przypadku celowych działań. Chodzi tutaj o akcje typu: celowe zderzenia z lampami/budynkami i "odgrywanie", ze nic się nie stało, mierzenie/bicie/strzelanie do ludzi, chodzenie z bronią i "odgrywanie", ze nie ma jej się teraz w ręce etc.

§ 3 – Character Kill (CK):
1. ZAKAZ zabijania zakładników, chyba że sami wyrażą na to zgodę (PKT7).
2. CK można dać [ bez pytania o pozwolenie ] osobom które: są dłużnikami, kapusiami, cwaniakami, wtyczkami bądŸ konkurencją. Organizacje porządkowe mogą wydać wyrok dożywocia dla osoby która jest zdrajca stanu.

Cwaniak - osoba, która przebywa na terytorium danego gangu i złapana przez niego "kozaczy". Oczywiście ten punkt nie uprawnia do zabijania wszystkich ludzi na terenie gangu. Staramy się go ograniczać do minimum (zamiast tego sugeruje pobicia, wywiezienie za miasto etc).

Konkurencja - osoba, która została przyłapana np. na sprzedaży broni, bądŸ narkotyków na terenie danej organizacji. MG w stylu: "On jest dilerem Vagosów! Zabić go!" jest surowo zabronione.

Wtyczki - osoby, które są z konkurencyjnej frakcji i próbują wtopić się w daną organizacje w celu zdestabilizowania jej. CK jest możliwe, jeżeli dana organizacja jest pewna i ma dowody na daną osobę. Prośba o CK jest nieważna, jeżeli organizacja złapie losową osobę i stwierdzi bezpodstawnie: "O! On na pewno jest wtyczką Ballasów, zabić go!".

Konfidenci/kapusie - osoby, które wsypały daną organizacje dla służb porządkowych (przy planach napadu na banki itd.).

Dłużnicy - osoby, które są winne organizacji bądŸ jej członkowi dużą sumę pieniędzy (duża suma - powyżej $30 000, członek organizacji który udzielał pożyczki musi mieć rangę większą niż 2 i staż w organizacji większy niż tydzień - nie chcemy świeżaków, którzy chcą w taki sposób regulować swoje długi). Jeżeli dłużnikiem jest lider innej organizacji obowiązuje zasada "LIDER LIDEROWI".

Zdrajca stanu - osoba, która swoimi czynami działa na rzecz zdestabilizowania gospodarki kraju, jej systemu prawnego oraz bezpieczeństwa narodowego. Są nimi także osoby, które zadeklarowały się jako skorumpowane. By wydać wyrok dożywocia osoby takie muszą mieć przeprowadzony wyrok przez sąd najwyższy, z bardzo mocnymi dowodami.

3. Żadna organizacja przestępcza nie ma prawa zabijać cywilów, z wyłączeniem PKT2
4. Organizacje porządkowe nie mogą nadawać CK swoim członkom oraz robią one wszystko, by doprowadzić do złapania podejrzanych, a nie do ich śmierci. Jeżeli ktoś ginie podczas akcji, to tylko z własnym przyzwoleniem.
5. CK liderowi organizacji może wbić tylko inny lider ale nie może być to bezpodstawne. CK musi odbywać się pod nadzorem Opiekuna, bądŸ - w razie jego nieobecności - członka Administracji. WYJąTEK: Nowi liderzy mają immunitet trwający dwa tygodnie od czasu zaakceptowania ich podania. Oznacza to, że lider nie może dostać CK, ani wbić komuś CK.
6. Nie można dawać CK innej organizacji jeżeli jest ona na swoim terenie (wyjątkiem jest akcja w stylu "inwazji", ale muszą być przy tym obaj liderzy; zabrania się wykonywania takich akcji w sytuacji dużej dysproporcji w liczebności - przykładowo: napadanie w 7 na dwie osoby).
7. Mafie mają prawo wydać CK osobom które od nich odchodzą. Jeżeli gang wyraŸnie zadeklaruje (w regulaminie bądŸ przy rekrutacji nowych osób), ze przystępując do niego zgadzasz się na CK w przypadku rezygnacji z członkostwa to także mogą wydać taki wyrok.
8. W innych przypadkach - Nie posiadając zgody na CK nikt nie ma prawa wykonać akcji kończącej się potencjalną śmiercią innej postaci (np. strzał w głowę). Przez zgodę na CK rozumiemy dobrowolne i świadome przyzwolenie Użytkownika grającego ofiarę na śmierć jego postaci.
9. Zakaz masowych CK.

§ 4 – Zasady nadawania kar:
* Admin lub Moderator ma prawo nadać karę tylko i wyłącznie za czynności przewidziane w Regulaminie.
* Podawany powód musi być czytelny i jednoznaczny, powinien wyraŸnie informować co gracz zrobił Ÿle.
* Staramy się nadawać karę adekwatnie do sytuacji oraz postawy gracza.
* Gracze muszą być traktowani równo.
* Obowiązuje zakaz łączenia wartości kar. Np. jeżeli gracz robił NJ (AJ 1-10min) oraz DM (5-30min) to otrzymuje karę maksymalnie 30min. Zakaz ten nie obejmuje zwiększania poziomu kary.
* Jeżeli jakaś czynność jest wykonywana nagminnie, pomimo upomnień i kar, można nadać warna (nawet jeżeli stopień przewinienia tego nie przewiduje) lub zwiększyć wartość kary.
* Jeżeli czynność dotyczy wielu graczy (trzech i więcej) można podnieść wymiar kary. Uwaga! Zasada działa jedynie dla następujących przewinień: DM(i jego odmiany), DB, HK, CK, derby.
* Lex retro non agit - Prawo nie działa wstecz.

II. Regulamin organizacji przestępczych
1. Grupy aplikujące na organizacje przestępcze bądŸ takie, które nawet nie aplikowały (cywile) mają zakaz prowadzenia jakichkolwiek akcji zbrojnych, napadów etc zanim nie zostaną zaakceptowane. To samo tyczy się aplikacji na liderów takowych organizacji.
2. Organizacja może posiadać tylko i wyłącznie jednego lidera, do jego zmiany może dojść tylko wtedy, jeśli obecny dostanie CK lub blokadę/bana, zostanie usunięty przez Administracje za nieobecność bądŸ zrezygnuje. Musi to zostać wcześniej ustalone z administracją.
3. Administracja nie reguluje sporów pomiędzy gangami, a przestępczością zorganizowaną. Każdy może mieć konflikt z każdym.
4. Wszelkie spory między gangami/szajkami/mafiami rozwiązywane są tylko i wyłącznie drogą In Character, Administracja nie ingeruje w tego typu konflikty.
5. Zmiana nazwy przez członków organizacji jest całkowicie zabroniona.
6. Całkowity zakaz spacerowania z bronią w ręku po za granicami swojego terenu gangu.
7. Każda organizacja przestępcza ma możliwość wzięcia udziału w każdym organizowanym przez Administrację eventach. Grupy muszą pamiętać o tym, aby podczas eventu zachować porządek, nie zachowywać się jak rozjuszona zwierzyna, która gra tylko i wyłącznie dla pozyskania profitu za wszelką cenę.
8. Wszelkie regulacje dotyczące CK są zawarte w §3.
9. Organizacje przestępcze o charakterze gangów działających na terenie South Central mają zakaz wszczynania jakichkolwiek rozruchów w zachodniej części miasta bez mocnego powodu. Mocnym powodem może być event prowadzony przez Administracje/Opiekuna, bądŸ konkretna zorganizowana akcja (bez żadnych drive-by na zachodzie na drugi gang). Jakiekolwiek rozboje, kradzieże, strzelaniny, powinny mieć miejsce na South Central lub na terenach rdzennych gangu.
10. Organizacje przestępcze mogą otwierać ogień w stronę służb porządkowych z odpowiednim uzasadnieniem. Jeżeli nie macie przy sobie nic nielegalnego (jesteście "czyści") nie możecie strzelać do LSPD.
11. Organizacje mogą dokonywać rabunków i porwań, jednak jeżeli nie będą trzymać należytego poziomu i będą wykonywane zbyt często - skończą się usunięciem organizacji i karą dla jej członków. Ugrupowania o charakterze gangów mają pamiętać, że ich głównym terenem działalności jest South Central.
12. Gangi mają możliwość napadania na cywilów na South Central (nie na swoim terenie) pod kilkoma aspektami:
a) Tzw. "kozaczenie";
b) Prowokowanie.
13. Gangi mogą okradać bez powodu na terenie serca swojego gangu. Porywać mogą tylko z South Central (wliczając serce gangu), zakaz krążenia po centrum czy nawet jego obrzeżach i szukania osób do porwania. Mafia może porywać na terytorium całego miasta.
14. Każdy lider odpowiada za swych członków [nie dot. frakcjoskoczków i odwalaczy – specjalnie działających na niekorzyść lidera].
15. Gra w organizacji przestępczych to nie jest DEATCH MATCH, dlatego też ograniczajcie DM do zera, to jest raczej najważniejszy podpunkt, kiedy organizacja przestępcza będzie sobie urządzała ciągły DM będzie usunięta bez jakiejkolwiek dyskusji.
16. Sposoby przejmowania terenów neutralnych:
a) Wysłanie informacji do Opiekuna org. przestępczych w celu poinformowania go o gotowości o raz chęci poszerzenia terenu gangu w danym kierunku (S,W,N,E) od serca gangu lub ostatniej ściany terenu.
b) Po otrzymaniu pozwolenia członkowie gangu na czele z liderem muszą oznaczyć wskazany teren pięcioma tagami i udokumentować to screenami z miejsca i akcji (/me i /do wszystkich uczestników).
17. Sposoby przejmowania zajętych terenów przez inne grupy:
Lider chcący podjąć potyczkę musi zwrócić się do Opiekuna org. przestępczych z wnioskiem, w którym uwzględnia teren, o który toczy się walka oraz ew. zastaw w postaci własnego terenu (własna strefa w przypadku przegranej), ilość członków, która weŸmie udział w ustawce, proponowane miejsce oraz czas wydarzenia. Opiekun po zatwierdzeniu tą samą informację przesyła liderowi drugiej grupy, który po zwróceniu pozytywnej opinii zgadza się na warunkami.
a) Całe wydarzenie musi nadzorować członek Administracji lub Opiekun.
b) Ustawka może mieć charakter grupowy, w którym wszyscy wymienieni we wniosku członkowie biorą udział w bójce.
c) Może także polegać na tym, że liderzy obu grup wystawiają kilku przedstawicieli swojej organizacji, którzy walczą ze sobą 1 vs 1. W przypadku remisu ostateczną walkę prowadzą między sobą liderzy obu grup, nawet jeśli wcześniej brali udział.
18. Podczas Drive-By, Rush, Gang - bang uczestnikami mogą być tylko osoby powiązane z organizacją.
19. Wszelkie próby Drive-By, Rush i Gang - bang dozwolone są tylko z udziałem lidera lub jego zastępcy. W innych wypadkach są nieważne i karane.
20. Zakazane jest rabowanie członków innych grup podczas zorganizowanych ustawek i potyczek. Dozwolone jest to tylko w wypadku nieudanego Drive-By lub Rush'u ze strony agresora.
21. Godzina 19:00 jest godziną szczytu dla org. przestępczych to znaczy, że wszystkie grupy podejmują mobilizację i wchodzą do gry, próbując ograniczyć rozgrywkę do granic własnego terenu (lokale i inne budynki na terenie własnego gangu też wchodzą w grę).

III. Regulamin organizacji porządkowych
1. Funkcjonariusze mają prawo otworzyć ogień do uciekiniera, ale jedynie w celu zatrzymania go (postrzał), lub przebicia opon jego pojazdu. Każde nadużycie broni podczas pościgów, czyli niszczenie pojazdu uciekiniera do momentu wybuchu będzie karane. Jeżeli Gracz nie odegra „oberwania” z broni Funkcjonariusz może wbić BW i dokończyć akcje.
2. Służby porządkowe nie mogą bez poważnej przyczyny strzelać do ludzi. Poważną przyczyną może być zagrożenie życia bądŸ obrona własna.
3. Funkcjonariusze mają obowiązek oddać strzał ostrzegawczy przed rozpoczęciem celowania w człowieka celem postrzelenia. Pkt. 2 zwalnia z tej powinności.
4. Służby porządkowe robią wszystko, by doprowadzić do złapania podejrzanych, a nie do ich śmierci.
5. Licencja na broń może zostać zabrana obywatelowi podczas posiadania broni innej niż pistolet 9mm.
6. Członkowie organizacji porządkowych nie mogą używać broni ze zbrojowni gdy nie są na /duty (nie dotyczy to patroli nieoznakowanych).
7. Każdy lider odpowiada za swych członków [nie dot. frakcjoskoczków i odwalaczy – specjalnie działających na niekorzyść lidera].
8. Reguła bardziej IC niż OOC, ale uznaliśmy, że jest na tyle ważna i mało przestrzegana że powinna się tu znaleŸć - jeżeli podczas napadu porywacze wezmą zakładnika nie wolno pod żadnym pozorem szturmować bez uprzednich negocjacji.
9. LSPD zajmuje się zadaniami o niskim priorytecie czyli m.in. pościgami, interwencją do bójek, napadami na bankomaty oraz mieszkania.
10. FBI może zostać wezwane podczas napadu (antyterroryści), zabójstwa, otrzymania dowodów na organizacje przestępczą.
11. Wojsko może zostać wezwane podczas zamieszek, napadów oraz do akcji saperskich. Przeważnie zajmuje się kontrolą celną na granicy.
12. Odgrywanie postaci skorumpowanej - tylko za zgodą Opiekuna.